درباره ما

در باره مجموعه لنا

آموزشگاه هنرهای تجسمی لنا، مرکز تخصصی فرهنگی هنری کودکان و نوجوانان، با رویکرد صحیح به تعلیم و تربیت می باشد و توجه ویژه ای به بنیان های خلاقانه و مهارتهای کودکان و نوجوانان در بستر آموزش های شادی آفرین دارد. قابلیت خلاق شدن برای شکوفایی و کارآزمودگی امری ضروری ست؛ خانواده ی لنا با نگاه ویژه به آینده کودکان و نوجوانان از حال و اکنون ایشان غافل نمی شود. لنا می داند که شادی حق همه ی کودکان و انسان هاست و باور دارد آماده سازی و فراهم کردن محیطی شاد، صمیمی و پویا و پر تحرک، دستیابی به توانایی های بالقوه کودکان و نوجوانان را مطمئن تر می سازد. آموزشگاه لنا با همکاری مربیان و اساتید متخصص و کارآزموده، مجموعه ای را فراهم آورده که کودکان و نوجوانان را در راهیابی به مراحل بالاتر و دستیابی به توانایی های بالقوه شان یاری کند و می کوشد تا با نگاهی به آینده برای پرورش فرزندانی شاد، سالم، خلاق و مستقل گام بردارد. گروه های سنی تفکیک شده در این آموزشگاه عبارتست از: گروه سنی زیر 4 سال (کارگاه های خانوادگی) گروه سنی 3 تا 6 سال (کلاس های تک و کلاس های جایگزین مهد) گروه سنی 6 تا 14 سال ( کلاس های تک و کلاس های بعد از مدرسه)