تماس با لــنــا

آدرس: تهران، اتوبان صدر، بلوار کاوه شمالی ، ابتدای روشنایی غربی، پلاک ۱۴
تلفن:

۰۲۱۲۲۲۰۰۹۸۹
۰۲۱۲۲۲۰۹۰۷۵
۰۲۱۲۲۲۰۵۷۵۹
ایمیل: info@lenacomplex.com