بازگشت به کارگـاه‌های هنـری >

فی‌‌فی

3 تا ۵ سال
چهارشنبه‌ها ساعت ۱۳:۳۰
ثبت نام
مربی


جلسات این کارگاه حول محور موضوعات مختلف برگزار می گردند و متناسب با هر موضوع کودکان با متریال و تکنیکهای مختلف آشنا شده و کار می کنند و ضمنا فعالیتها با مقوله رنگ‌شناسی و آموزش سواد بصری نیز همراه می گردد .
این کارگاه مطلقا بر پایه هنر طراحی شده است و مواجهه کودکان با پدیده های دنیای پیرامون ، از دریچه هنر از اهداف اصلی مربی است  . خلق اثر هنری ، با آزادی عمل ، همراه شدن آن با شنیدن موسیقی و پرواز پرنده خیال کودکان ، در این کارگاه اتفاق می افتد و فرصتی برای برون ریزی احساسات و بیان آنها به واسطه هنر در اختیار هنرجویان قرار می گیرد .
در پایان هر ترم نمایشگاهی کلاسی از آثار هنرجویان برگزار خواهد شد .

*فی فی نام یک تابلوی نقاشی است .