بازگشت به کارگاه‌های مادر و کودک >

کارگاه من و مامان

گروه سنی ۱۸ تا ۲۴ ماه
شنبه ها و دوشنبه ها ساعت ۱۱ تا ۱۲
ثبت نام
مربی
"من و مامان " عنوان مجموعه ای از کارگاه هاست که بر اساس مهارت های پایه برنامه ریزی شده اند . در این سلسله کارگاه ها که به صورت هدفمند و با تاکید بر مهارتهای فردی ، اجتماعی ، کلامی ، حرکتی و حسی برگزار می شوند ، جهت گیری به نحوی خواهد بود که در  صورت تداوم ، به کم شدن وابستگی کودکان و ورود بدون اضطراب و استرس آنها به محیط های اجتماعی بیانجامد .
جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با داخلی ۲۰۱ تماس بگیرید .