بازگشت به کارگاه‌های مادر و کودک >

کارگاه مهارت و بازی (من و مامان)

۱۸ ماه تا ۳ سال (به تفکیک گروه سنی)
سه‌شنبه‌ها
ثبت نام
مربی
عنوان مجموعه ای از کارگاه ها که بر اساس مهارت های پایه برنامه ریزی شده اند . در این سلسله کارگاه ها که به صورت هدفمند و با تاکید بر مهارتهای فردی ، اجتماعی ، کلامی ، حرکتی و حسی برگزار می شوند ، جهت گیری به نحوی خواهد بود که در  صورت تداوم ، به کم شدن وابستگی کودکان و ورود بدون اضطراب و استرس آنها به محیط های اجتماعی بیانجامد .
جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با داخلی ۲۰۱ تماس بگیرید .