بازگشت به کارگاه‌های مادر و کودک >

کارگاه مادر و کودک هنر و بازیهای حسی به زبان انگلیسی

گروه سنی ۲ تا ۳ سال 
یک شنبه ها ساعت ۱۱
ثبت نام
مربی
توجه به هنر و توانمندی کودکان در انجام فعالیتهای هنری و آشنایی آنها با تکنیک ها و ابزار گوناگون و درگیر کردن حواس آنها با انجام بازی و به صورت همزمان ، درگیر کردن قسمت هایی از مغز که مرتبط با یادگیری زبان می باشند ، از اهداف مربی در این کارگاه می باشد .
جهت ثبت نام با داخلی ۲۰۱ تماس بگیرید .