بازگشت به کارگاه‌های مادر و کودک >

کارگاه نقاشی ، خوراکی ، بازی

گروه سنی ۲ تا ۳ سال 
چهارشنبه‌ها ساعت ۱۳:۳۰
ثبت نام
مربی
پرورش مهارتهای حسی ( تحریک بینایی ، شنوایی ، بویایی و لامسه ) و حرکتی کودکان ، ایجاد تمرکز و توانمندسازی آنها در استفاده از ابزار مختلف و انجام بازی های خلاق همراه شعر و موسیقی ، در این کارگاه کمک شایان توجهی برای مهارت آموزی کودکان خواهد بود .
جهت ثبت نام با داخلی ۲۰۱ تماس بگیرید