بازگشت به کارگاه‌های مادر و کودک >

کارگاه  حواس+

گروه سنی ۲ تا ۳ سال 
یک شنبه ها ساعت ۱۳:۳۰
ثبت نام

انجام بازی های حسی _ حرکتی به کودکان کمک می‌کند تا حواس جمع تری داشته باشند، کارها و فعالیت هایشان را با تمرکز بیشتری انجام دهند و بهتر از خودشان مراقبت کنند. در اين كارگاه کودکان فعاليت‌ ها و بازی های شاد و مهیجی را  به صورت گروهي و انفرادي تجربه می‌کنند  تا گيرنده هاي حسي مغزشان تحريك شده و پرورش پیدا کند. این کودکان برای كشف، تجربه و یادگیری مغز رشد یافته تری خواهند داشت . تحریک و پرورش حواس پنج گانه در حین انجام بازی های فردی و گروهی و فعالیتهای هنری و دست ورزی هدف اصلی این کارگاه است که منجر به کشف و تجربه و در نهایت رشد مهارتها خواهد شد .
جهت ثبت نام‌ با داخلی ۲۰۱ تماس بگیرید .