بازگشت به کارگاه‌های مادر و کودک >

روپا

از ۸ ماه تا ۳ سال (به تفکیک گروه سنی)
چهارشنبه‌ها
ثبت نام
در این کارگاه فعالیتهایی در جهت ارتقای توانمندی های حرکتی و فیزیکی کودکان و شناخت هر چه بیشتر ویژگیهای جسمی آنها ، در قالب بازیهای هدفمند ارائه می شود و انتظار می رود ، کودک در طول زمان این کارگاه ، از سلامت جسمی و توانایی های حرکتی قابل قبولی برخوردار گردد .
جهت ثبت نام با داخلی ۲۰۱ تماس بگیرید .