بازگشت به کارگاه‌های مادر و کودک >

روپا

گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ ماه
چهارشنبه ها  ساعت ۱۰ تا ۱۰:۴۵
ثبت نام
در این کارگاه فعالیتهایی در جهت ارتقای توانمندی های حرکتی و فیزیکی کودکان و شناخت هر چه بیشتر ویژگیهای جسمی آنها ، در قالب بازیهای هدفمند ارائه می شود و انتظار می رود ، کودک در طول زمان این کارگاه ، از سلامت جسمی و توانایی های حرکتی قابل قبولی برخوردار گردد .
جهت ثبت نام با داخلی ۲۰۱ تماس بگیرید .