دوره‌های موسیقی کودک

از آنجا که مجموعه‌ی لنا همواره مخاطبان کودک داشته است، تمرکز و تخصص ویژه‌ای  در حوزه‌ی آموزش کودک داشته و ما همواره تلاش می‌کنیم تا پیش از هر آموزشی، کودک را با جهان موسیقی و لذتی که در آن وجود دارد، آشنا کنیم. از این رو است که دوره‌ی موسیقی کودک لنا یک دوره‌ی ‌ویژه محسوب می‌شود که تفاوت‌ معناداری با دوره‌های مشابه دارد. این دوره از گروه سنی ۳ تا ۴ سال هنرجو می‌پذیرد و در تمام طول هدف ما، ابتدا نظم گروهی (که اساس موسیقی بر نظم است)، شناخت ریتم، پیدا نمودن ریتم در بدن، شناخت صداها، شناخت نت‌ها، نوازندگی گروهی و در نهایت انتخاب ساز تخصصی خواهد بود.